24 rokov klubu - 1993-2017

Deti sa pripravujú na športové karate formou hier a súťaží. Výuka sa sústreďuje na rozvoj pohyblivosti, rovnováhy, sily a rýchlosti. Veľká pozornosť sa venuje strečingu, dýchaniu a etike, učia sa základné techniky karate, sebaobrany a pripravujú sa na súťaže. Dnešné súčasné karate je krásny šport, rozvíja a posiluje nielen celé telo, ale aj psychiku. Potvrdením správnosti tejto cesty od roku 1993 stovky medzinárodných úspechov v pretekárskej činnosti detí a mládeže.

alt

alt

alt

alt

Video 23. sústredenie

Reklamný prúžok

Video 22. sústredenie

Reklamný prúžok

Video 21 sústredenie

Reklamný prúžok

Video 20 sústredenie

Reklamný prúžok

Dom armády - vystúpenie

Reklamný prúžok

Video 17 sústredenie

Reklamný prúžok

Video Nábor

Reklamný prúžok

Video Eva Medveďová

Reklamný prúžok

Video Pavol Tuleja

Reklamný prúžok

Video Cena Bohémia Karate

Reklamný prúžok

Video Eva-France

Reklamný prúžok